скрий покажи
УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ - TRAVELIFE GOLD AWARDED

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ - TRAVELIFE GOLD AWARDED

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Хотел Лагуна парк  прилага изискванията за качество и  безопасност на храните с цел повишаване удовлетвореността  на гостите. В нашата дейност ние прилагаме  системи за здраве и безопасност на труда и управление на околната среда и  устойчиви екологични практики.

Нашият квалифициран  персонал е възприел  подход за непрекъснато подобрение на дейността ни, в съответствие с установените  законови изисквания.

 

Бихте могли да се запознаете с нашите политики и постижения в областта на устойчивия туризъм, в които се  стремим да включим и нашите партньори и гости.

 

I. ПОЛИТИКА И  ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Хотел Лагуна парк и Аква парк - Слънчев бряг, работи за  осигуряване на  висококачествени услуги за настаняване и прекарване на свободното  време на нашите гости.

 

Качеството е важно за нас, тъй като се стремим да предоставяме на нашите гости услуги, които отговарят и дори надвишават техните очаквания.

Ние имаме следната система и процедури, които ни помагат  в нашата цел за пълно удовлетворение на клиентите и непрекъснато усъвършенстване на  нашия бизнес:

 

а / редовно събиране на информация за мнения и обратната връзка с гостите - на рецепция, от служител за връзка с гостите, при лични  разговори и кореспонденция с гостите.

 

б / процедура за подаване на жалби от клиенти - устна и писмена, с подробности за случая и мерките, предприети от персонала и съответните мениджъри

в / обучение и развитие на всички служители - в началото на сезона и в процеса на работа

г / редовен мониторинг на обратната връзка и предприемане на действия за подобряване на удовлетвореността на гостите, когато е налице ситуация  

д / Висок стандарт на обслужване  / т.е. Бърза и ефективна регистрация, брой положителни отзиви, липса на оплаквания /

г / редовно докладване на ръководството на отзивите и оплакванията на нашите гости / всеки ден или седмично - според случая /

Случаите се разглеждат внимателно и навреме, като се вземат най-бързи мерки за решаването им.

 

 

 

Въпреки че мениджърите носят пълна отговорност за качеството, всички служители носят отговорност в техните собствени области на работа.

 

II. ПОЛИТИКА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

 

Нашият екип от хотел Лагуна парк  винаги е загрижен за доброто на нашите гости. Ето защо бихме искали да сте запознати с тези инструкции за здраве и безопасност.

 Моля, отделете време, за да прочетете внимателно тази информация.

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете цялата информация за пожарната безопасност, предоставена във вашата стая и в общите площи на  хотела. Уверете се, че знаете къде са най-близките пожари аварийни изходи, и противопожарни средства /пожарогасители, пожарни шлангове и алармени бутони/. Внимавайте, когато изхвърляте фасове и цигари. Винаги използвайте пепелника -Важно условие -  Пушенето е забранено в затворените помещения. Разрешено е само на балкона, и извън общите затворени помещения.

АСАНСЬОРИ

Уверете се, че сте далеч от вратите на асансьора, тъй като те се отварят и затварят. Не използвайте асансьора в случай на пожар. Не оставяйте децата си без надзор в асансьора. Не се пуши в асансьора. В асансьорите има аларма.

Ако имате нужда от помощ, натиснете бутона и задръжте за известно време. Някой ще дойде да ви помогне.

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ

Когато отивате на храна, уверете се, че сте облечени правилно. Най-важното е да се уверите, облеклото ви е с респект към останалите гости – забранено е влизането без обувки, и с бански костюми и неприлично облекло.

Може да бъдете помолени да се преоблечете.

Влизането в ресторанта мокри и с кърпи, които са мокри, също не е добре дошло. Водата по пода може да причини нежелани злополуки.

Когато сте в ресторанта, можете да използвате дезинфектант за ръце, разположен на входа.

 

Моля, обърнете внимание, че при поръчка на напитки в бара на басейна ще ви сервират само в пластмасови чаши. Стъклото НЕ е позволено около зоната на басейна.

Когато поръчате напитка в лоби бара, но отивате до басейните след това, уверете се, че сте снабдени с пластмасова чаша.

 

Плувни басейни

 

Никога не оставяйте детето си само в басейна или около него.

Информационните табла включват определени правила. Моля, следвайте ги.

Винаги носете нехлъзгащи се обувки около басейна.

Стъклото е строго забранено във всички зони на басейна.

 

ОКОЛО ХОТЕЛА

 

Уверете се, че знаете пътя си наоколо. Това включва изходи от пожар, медицинска помощ, електрическа безопасност.

При пристигането внимавайте и запомнете къде е аварийния изход. В случай на пожар НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛИФТА.

Деца под 12 години трябва да бъдат придружени от възрастен в асансьорите.

Ако имате нужда от медицинска помощ, свържете се с рецепция или с най-близкия  медицински център.

 

III. ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на нашата дейност ние се стремим към  опазването на околната среда и  избягването на  отрицателното въздействие върху околната среда.

 

Цели:

         Чрез нашата политика за опазване на околната ние се стремим да спазваме всички приложими закони и разпоредби в областта на околната среда.

Редовно оценяваме постигането на поставените ни цели по отношение на опазване на природата чрез икономия и пестене на вода и енергия.

Напомняме и обучаваме нашите служители за екологичните ни ангажименти, така че те да осъзнаят  ролята, която играят за постигането на нашите цели и резултати.

Стремим се да включим и нашите гости  - да подкрепят усилията ни   за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

 

Нашите цели са:

 • Да намалим  потреблението на енергия с 2% в сравнение с 2018 г. като напълно заменим осветителните тела с енергоспестяващи крушки и лед осветление.
 •  
 • Да намалим  консумацията на вода с 3% в сравнение с 2018 г., като поддържате крановете и се уверите, че няма течове. Молим гостите ни да  използват водата внимателно и без разхищение, и очакваме да разберат  необходимостта от ефективната консумация, чрез  изпирането  на хотелското бельо и кърпи само при необходимост. (За целта има разлепени стикери с информация във всички бани в стаите)

Намалете отпадъците, които изпращаме на депото с 5% по-малко в сравнение с 2018 г., като отделяме всички наши потоци отпадъци, включително стъкло, хартия, картон и т.н., и идентифицираме възможностите за повторна употреба или рециклиране на тези материали.

/по-малко разпечатване на листи, двустранно използване, картонени опаковки за повторна употреба/

Хотел лагуна парк е зона за непушачи в затворените помещения.

Инсталирането на система с ключови карти ни помага да намалим консумацията на електроенергия, когато не е необходимо. Нашите гости също участват в нашата мисия. Когато излизат от стаята, те изваждат картата си и спестяват неизползваната енергия. Очакваме разбиране от тяхна страна.

Създайте план за опазване и опазване на местата за гнездене на застрашени видове, разположени в близост до хотела и насърчете нашите гости да проявят интерес.

Където е възможно, използваме рециклирани консумативи.

 

 

      IV. ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ОБЩНОСТТА

 

Хотел Лагуна парк  разполага с  медицински център на 30 секунди от главния му вход. Медицински център Свети Никола е отворен за гости хотела, за туристи от всеки друг хотел, включително местни жители.

Някои от съоръженията на хотел Лагуна парк са отворени за ползване и от външни посетители

/детски атракционен център, срещу допълнително заплащане/

Няма ограничения за това кой използва съоръженията, като „само мъже“ и „само жени“.

Laguna Park Hotel има писмена политика, която се ангажира да зачита правата на децата.

Екипът на хотел Лагуна парк  гарантира, че достъпът до вода и други услуги, които се изискват от местните хора, не е блокиран.

 

Екипът на хотел Лагуна парк  спазва правата за добър живот и работа за всички хора в региона, като  повечето от служителите ни са от близкия до Слънчев бряг район, независимо от тяхната религия, сексуалност и сключване на мара или пол.

 

Екипът на Лагуна Парк дава възможно най-много информация за хотела, курорта, околностите и местните традиции на нашите гости. Ще се радваме, ако нашите гости купят местни сувенири или български стоки, или посетят местни танцови или традиционни български фолклорни ресторанти и по този начин те ще помогнат за запазването и развитието на нашата местна общност.

 

   Повече информация можете да намерите на рецепция и служителя за връзка с гостите на хотела. Предлагаме също подробна информация в информационната книга на хотела, която е на разположение на гостите.

 

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

         Ние, висшето ръководство на хотел Лагуна парк приемаме грижата за децата и тяхното благополучие  като наша основна задача.

        В тази връзка следим стриктно за опазване правата на децата за спокоен и щастлив живот и призоваваме персонала и гостите да носят изключителна отговорност за тях, включително и за децата на нашите гости.

        По отношение на защита правата на децата, в случаите на грубо нецензурно и неподходящо поведение спрямо деца, включително сексуални посегателства, персоналът и гостите трябва да предупреждават съответните органи: управлението на хотела, охраната, полицията за предприемат подходящи мерки.

Призоваваме за бдително отношение към всяко дете извън и в хотела.

При виждане или получаване на информация за дете, което видимо страда от родителска или друга агресия (със следи от наранявания, побои, плач, оставане сам в стаята без родителя си или заедно с възрастни в заведенията късно през нощта / да докладва на рецепционист, управител на хотела или друг член на мениджърския екип и, ако е необходимо, директно в полицията / Авариен телефон 112 /

                          Държавна агенция за закрила на детето: факс: +359 02 980 2415

                                             електронна поща: sacp@sacp.government.bg

                  Агенция за закрила на детето - офис Бургас - тел / факс +359 56 827153

 

VI. ПОЛИТИКА НА АНТИДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЛАГУНА ПАРК

 

 

 

„НЕСЕБЪР ИН ООД“, собственик на хотел Лагуна парк,  се ангажира да третира справедливо всички хора и липса  на дискриминацията в нашия бизнес. Ясно разбираме нашите отговорности в областта на правата на човека и се фокусираме върху следните в тази насока:

 • Ние стриктно спазваме законните права на всички хора да кандидатстват за работна позиция според професионалната квалификация, да имат нормални условия на труд, законни трудови договори, равни плащания за мъже и жени за една и съща работа.
 • Ние също така защитаваме здравето и благополучието на всички деца и не наемаме или използваме детски труд.
 • Ние стриктно спазваме правата на всички местни хора за работа и условия на живот и не ги лишаваме от нормалните им условия на живот. Освен това, чрез нашите дейности в сферата на туризма, ние подобряваме тяхното благосъстояние.
 • Всички наши служители имат сключени писмени договори с условията за работа и плащане в тях. Всеки получава подписано копие при започване на работа в нашата компания. Персоналът има свободата да започне работа без да плаща депозити и е готов да напусне работа, когато сметне за необходимо, без наказание.
 • Ние не запазваме никакви лични документи на нашите служители.
 • Съхраняваме копията на всички изплатени заплати, а заплатите са повече от средните за страната. Работното време съответства на националното законодателство. Имаме ясно написана дисциплинарна политика и служителите са информирани за това. Ясно сме заявили антидискриминационна политика и пример за това е да имаме колеги от различен религиозен и социален статус.
 • Ние обучаваме и се грижим за професионалните знания на всички наши служители, без значение от тяхната религия, пол или социален статус.
 • Изискваме всички наши подизпълнители да спазват стриктно антидискриминацията и запазването на политиката за правата на човека.
« назад