hide show
SOS Company friend

About us

SOS Company friend

Децата, които идват в SOS Детски селища България са често пренебрегвани, не само в емоционално, но и в здравословно отношение. В двете SOS Детски селища, четирите Младежки дома, четири Центъра за семейна консултиране и подкрепа ние се грижим за повече от 500 деца. Почти всички от тях се нуждаят периодично или еднократно от медицинска помощ. Сдружението заплаща разходите за социални грижи, както и стоматологична, офталмологична, кардиологична, ортопедична, психологическа и логопедична помощ.

 

« back